Jak se pozná hokejový talent?

Mladí hokejisté jsou pro budoucnost tohoto sportu velmi potřební. Odborníci uvádějí, že ideální doba pro start hokeje je v rozmezí mezi šesti a osmi lety. Jedině tak si daný chlapec už od počátku osvojí hlavní návyky a nebude zaostávat za vrstevníky. Kromě toho je třeba i dostatek talentu. Jak se pozná, zda ho dané dítě má? Na toto téma jsem se zaměřil poměrně detailně.

Základní dovednosti jsou základ

V podstatě to jsou hned tři základní dovednosti, které by měl talentovaný hráč velmi dobře zvládnout. A to si myslím nejenom já sám, ale myslí si to samozřejmě také agenti, kteří se na výběr konkrétních hokejistů aktivně zaměřují a vybírají tak ty skutečně nejlepší z nejlehčích. Hlavní je bruslařské umění a celkové dovednosti, ke kterým samozřejmě musím přiřadit i bezproblémovou práci s hokejkou a celkové ovládnutí puku. Dále se jedná o celkový herní projev – zda hráč umí nejenom přečíst, ale také vyhodnotit situaci, která na ledě nastala.

Bez rychlosti a síly to nejde

Talentovaný hokejista se pozná také podle své hbitosti a sály. Nejenom, že musí umět dobře vyhodnotit konkrétní situaci. Velmi často musí na konkrétní změnu také dobře a rychle zareagovat pohybem. Hbitost se v tomto směru velmi cení, jelikož je možností, jak zkušený útočník ujede obráncům. Roli však hraje také síla. Hráč by se neměl nechat odstavit a z jednotlivých soubojů by měl zcela logicky vycházet vítězně. I tak se může projevit jeho prvotní talent. Pokud je velká síla předností, může mít takový hráč i několik jasně daných úkolů, ke kterým patří nutnost ochraňovat hvězdu týmu, na kterou dorážejí hráči soupeře.

Co je třeba zvládat s pukem?

Mladý hokejový talent se pozná i podle toho, jak dobře umí zvládat a ovládat puk. Tato dovednost a tento talent velmi souvisí se schopností dobře bruslit, stejně jako se schopností velmi dobře číst samotnou hru. Není to jenom o tom, že puk by měl být na hokejce, ale o tom, že by měl hráč mít vždy vzpřímenou hlavu a měl by za všech okolností vědět, co se konkrétně přímo kolem něho děje. Jedině tak bude dobrý.